گردگیری افکار

درخواست حذف این مطلب
لطفا! پیاده روی را از زندگیتان حذف نکنید! از لذت پیاده روی شبانه به همراه دوستان و فوایدش برای سلامتی روح و جسم که بگذریم باید بگویم؛ هر غصه ای با پیاده روی تسکین می یابد! پیاده روی می تواند معجزه ی روزهای سخت باشد. از این رو همیشه یک رابطه مستقیم بین حجم افکار و دغدغه هایم با میزان مسافتی که پیاده روی میکنم وجود دارد و در پایان پیاده روی حسی را دارم که بعد از نظافت یک خانه و چیدن وسایل در جای خود دارم. گویی با هر قدمی که زمان پیاده روی برمیدارم گرد و خاک از قفسه افکارم بلند می شود و شیشه اتاقک ذهنم را واضح تر میبینم. این وضوح دید در نهایت به تصمیم هایی جدید منجر میشود. به همین دلیل است که اکثر تصمیم هایم را در حین پیاده روی گرفته ام. حتی انگیزه ی ساخت وبلاگ و نام وبلاگم را در زمان پیاده روی یافتم.
پیاده روی کن و ذهنت را گردگیری کن. پیاده روی کن و تکلیفت را با خودت روشن کن. پیاده روی کن و غم و غصه هایی که در ناخودآگاهت خو ده اند را بیرون بکش. پیاده روی کن و ایده های جدید بساز. پیاده روی کن و سالم بمان!
توصیه آ ؛ شکوه تنهایی و معجزه ی پیاده روی که باهم همراه شوند، نتیجه فوق العاده ای خواهند داشت. با فاکتور گرفتن قدم زدن در کنار معشوقتان در بقیه موارد سعی کنید تنهایی به پیاده روی بروید. فقط در این صورت است که معجزه آن را کامل درک میکنید.